Chcete vdechnout své firmě nový život? Hledáte kreativní nápady a nové komunikační prostředky? Nebo potřebujete vypracovat kompletně novou strategii značky?

20

Ročník soutěže

100

Zapojených firem

298

Představených návrhů

939

Účastníky soutěže

Talent FMK je soutěž, kterou pořádá UPPER Centrum kreativních průmyslů a podnikání ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Soutěž byla původně založena v roce 2010 na Ústavu marketingových komunikací, od roku 2021 se posunula o level výš a rozšířila se tak pro studenty celé Fakulty multimediálních komunikací. Stále platí, že již od svého založení se těší soutěž stále větší oblibě ze strany studentů i firem. Jejím cílem je spojit studenty marketingových komunikací a uměleckých oborů s firmami nejen ze Zlínského kraje.

 

Soutěž přibližuje studentům praxi a firmám nabízí kreativní marketingová řešení.

 

Předvést své nadání a zapálení před klientem je pro studenty velkou výzvou a pro zástupce firem zdrojem inspirace, nové energie a v neposlední řadě i talentovaných stážistů. Soutěž Talent FMK vytváří půdu pro navazování kontaktů a budování kratších i dlouhodobých pracovních vztahů.

1.

Pravidla soutěže

Soutěž je po vzoru Young Lions dvoudenní. Firmy prezentují zadání studentům, kteří následně mají 24 hodin na jeho zpracování. Ti poté výsledky své práce prezentují před talentovou radou, která vybere vítěze.

2.

Zadání

Ze všeho nejdřív nás musíte kontaktovat. Společně si vyjasníme formu vašeho zadání pro studenty a další podmínky účasti.

3.

1. Kolo – Prezentace firem

Během prvního kola soutěže představí firmy svá zadání studentům. Ti se poté rozdělí do týmů a náhodným losem vyberou firmu, pro kterou budou vypracovávat své projekty.

 

ZPRACOVÁNÍ:
Mezi zadáním a finálními prezentacemi studenty dělí 24 hodin, které stráví nepřetržitou a intenzivní prací na svých návrzích a strategiích pro jednotlivé firmy.

4.

2. Kolo – Prezentace nápadů

Ze zástupců firem vznikne porota, tzv. Talentová rada, která zhodnotí prezentace všech studentských týmů. Na základě tohoto hodnocení budou vyhlášeni vítězové v každé kategorii (firmu) a tým s nejvyšším celkovým počtem dosažených bodů se stane absolutním vítězem – Talentem FMK.

5.

Networking

Vyhlášením ale soutěž nekončí. Následuje afterparty se vším, co k tomu patří. Takže u pojídání kanapek a popíjení vína si můžete vyměnit vizitky, nabídnout našim studentům stáž, práci nebo prostě jen pokecat.

51